Home > 채용정보 > 직종별
 
 
경리/회계/재무   기획/경영전략  
인사/노무관리   생산/품질관리  
시설/공장관리  구매/물류/자재관리  
법률/법무/채권관리  홍보/PR  
총무/사무관리   일반사무  
비서  
생산/기능/노무직   운전/택배  
경비/청소   서빙  
일반영업  기술영업  
마케팅/마케팅기획   판매/숍마스터  
고객지원/상담/안내   TM(텔레마케팅)  
콜센터관리직   무역/해외마케팅  
광고영업   영업관리  
건축/토목/감리/조경   설계/인테리어  
기계/금속/조선/항공   광업/요업/농수산  
방송기술/촬영   섬유/의류/가죽/염색  
운전/정비/자동차   의학/제약/생명공학  
인쇄/제지/가구   전기/전자/통신/반도체  
화학/석유   환경/보건  
연구[전기/전자]   연구[화학/의약/생물]  
연구[기계/자동차]   연구[기타분야]  
웹마스터   웹디자인  
웹기획/pd/마케팅   시스템분석/설계/pm  
네트워크/보안   유무선통신  
멀티미디어   dbms  
개발[windows]   개발[unix/linux]  
컨텐츠/운영/html코딩   ERP/CRM  
게임프로그래머   시스템/응용프로그래머  
서버/하드웨어분야   기술지원/교육/영업  
CAD/CAM   CG/캐릭터디자인  
산업디자인   편집디자인/MAC  
   
 
   
 
홈으로 | 센터소개 | 개인정보처리방침 | 이용약관 | 이메일주소무단수집거부
  660-757) 경상남도 진주시 의병로 51 (상봉서동 1142번지) | 전화. 055-740-1800 | 팩스. 055-743-3010
Copyright 2009 JINJU HEALTH COLLEGE, All rights reserved.